Bart Nierzwicki , MD, DMD, PhD, FACS

Board-certified Oral and Maxillofacial Surgeon

Send Email

ODBUDOWA KOŚCI

Wielu Pacjentów nie ma odpowiedniej ilości tkanki kostnej, aby bezpiecznie wszczepić implant. Dzieje się tak dlatego, że po wcześniejszym usunięciu zęba kość ulega przebudowie i postępującemu zanikowi.

Innym powodem bywają skomplikowane ekstrakcje zębów, powikłane utratą kości, jak również wypadki z wybiciem zębów.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) jest zabiegiem przygotowawczym do leczenia implantologicznego i dotyczy osób, u których zbyt niskie położenie dna zatoki szczękowej uniemożliwia wszczepienie implantów. W przypadku utraty zębów kość wyrostka zębodołowego zanika, a dno zatoki obniża się. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której grubość kości jest zbyt mała, aby wszczepić implanty – ich końce znalazłyby się w świetle zatoki szczękowej, co jest niedopuszczalne.

Podniesienie dna zatoki szczękowej polega na chirurgicznym dostępie do zatoki i umieszczeniu w jej dnie materiału kostnego. W przypadku podnoszenia dna zatoki w niewielkim zakresie, zabieg często można połączyć z równoczesnym wszczepieniem implantów.

Przeszczepy bloczków kostnych

W przypadku znacznych braków poziomych kości uniemożliwiających wszczepienie implantu wykonuje się przeszczepy bloczków kostnych pobranych z kości własnej Pacjenta. Najczęstszym miejscem pobrania bloczku jest żuchwa w okolicy bródkowej (okolica poniżej korzeni zębów przednich dolnych) lub kąta żuchwy (w okolicy zębów mądrości).

Pobrane i wymodelowane fragmenty kości umiejscawia się w miejscach wcześniej zaplanowanych implantów mocując je stabilnie do podłoża kostnego za pomocą śrub tytanowych. Po okresie 4-6 m-cy gojenia można przeprowadzić zabieg implantacji.