Wielu Pacjentów nie ma odpowiedniej ilości tkanki kostnej, aby bezpiecznie wszczepić implant. Dzieje się tak dlatego, że po wcześniejszym usunięciu zęba kość ulega przebudowie i postępującemu zanikowi.

Innym powodem bywają skomplikowane ekstrakcje zębów, powikłane utratą kości, jak również wypadki z wybiciem zębów.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) jest zabiegiem przygotowawczym do leczenia implantologicznego i dotyczy osób, u których zbyt niskie położenie dna zatoki szczękowej uniemożliwia wszczepienie implantów. W przypadku utraty zębów kość wyrostka zębodołowego zanika, a dno zatoki obniża się. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której grubość kości jest zbyt mała, aby wszczepić implanty – ich końce znalazłyby się w świetle zatoki szczękowej, co jest niedopuszczalne.

Podniesienie dna zatoki szczękowej polega na chirurgicznym dostępie do zatoki i umieszczeniu w jej dnie materiału kostnego. W przypadku podnoszenia dna zatoki w niewielkim zakresie, zabieg często można połączyć z równoczesnym wszczepieniem implantów.

Przeszczepy bloczków kostnych

W przypadku znacznych braków poziomych kości uniemożliwiających wszczepienie implantu wykonuje się przeszczepy bloczków kostnych pobranych z kości własnej Pacjenta. Najczęstszym miejscem pobrania bloczku jest żuchwa w okolicy bródkowej (okolica poniżej korzeni zębów przednich dolnych) lub kąta żuchwy (w okolicy zębów mądrości).

Pobrane i wymodelowane fragmenty kości umiejscawia się w miejscach wcześniej zaplanowanych implantów mocując je stabilnie do podłoża kostnego za pomocą śrub tytanowych. Po okresie 4-6 m-cy gojenia można przeprowadzić zabieg implantacji.