Implanty dentystyczne są to tytanowe śruby, które zastępują brakujący korzeń zęba. Produkowane są z czystego tytanu, a ich powierzchnia jest na poziomie mikroskopowym tak modyfikowana, że przypomina ludzki kolagen. Organizm człowieka doskonale toleruje wszczepy i dzięki temu możliwa jest trwała odbudowa braków uzębienia. Główną cechą implantów jest ich trwałe osadzenie w kości i spełnianie dokładnie takich samych funkcji jak naturalne korzenie zęba. Jest to szczególnie istotne dla kości żuchwy i szczęki, które w przypadku braku kontaktu z korzeniem lub implantem zanikają i powodują postępujący zanik kości.

Wszczepianie implantów zębowych pozwala zatrzymać postępujący zanik kości i zachować identyczne z naturalnymi warunki anatomiczne twarzoczaszki. Implanty zębowe pozwalają na odbudowę braków w uzębieniu bez konieczności ingerencji w sąsiadujące zęby, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych koron i mostów protetycznych osadzonych na zębach. Implanty zębowe dają pewność, że wykonane na nich prace protetyczne będą sztywno osadzone, co pozwala uniknąć ewentualnych podrażnień dziąseł oraz innych dolegliwości z tym związanych. Implanty dają taki sam komfort życia jak nasze naturalne i zdrowe zęby.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest zawsze konsultacja u implantologa. W naszej klinice jest to specjalista chirurg szczękowo-twarzowy. Doświadczenie w stomatologii oraz dyplom lekarza medycyny pozwala mu na całościowe spojrzenie na pacjenta z uwzględnieniem chorób układowych i internistycznych oraz układu kostnego. Nie każdy jest odpowiednim kandydatem do wszczepienia implantów, dlatego szczegółowa specjalistyczna ocena możliwości implanto-protetycznych służy Państwa bezpieczeństwu i zdrowiu. Konsultacja nie zobowiązuje do podjęcia leczenia w naszej klinice. Implanty zębów to ważna decyzja, dlatego warto odbyć wstępną konsultację.

Procedura krok po kroku

Po zebraniu informacji głównie poprzez zdjęcia tomografii komputerowej 3D, lekarz ocenia możliwe opcje leczenia. Zalety oraz wady różnych rozwiązań zostają omówione tak, aby Pacjent został dobrze poinformowany o każdym aspekcie procedury przed podjęciem decyzji.

Warunek zasadniczy: Odpowiednia ilość kości.

Odpowiednia ilość kości jest niezbędna dla wszczepienia implantu. Są jednak pacjenci, u których objętość kości nie jest wystarczająca i przed wszczepieniem implantu konieczna jest rekonstrukcja kości. Dzieje się to przeważnie wtedy, gdy brak zębowy istnieje od dłuższego czas i kość zdążyła zaniknąć. Chirurg przygotowuje podłoże kostne tak, aby następnie umieścić tam implant. Implant zespala się z kością w trakcie okresu gojenia zwanego osteointegracją, a następnie dentysta przystępuje do odtworzenia indywidualnego zęba (korona lub most), w konsekwencji czego Pacjent może znów uśmiechać się, gryźć i przeżuwać jak wcześniej.

Wskazania do leczenia implantologicznego:

  • Brak pojedynczego zęba lub kilku zębów.
  • Całkowite bezzębie.
  • Braki między-zębowe w uzębieniu o różnej rozpiętości zarówno w szczęce jak i żuchwie (implanty zębowe będą miały tu zastosowanie w celu zwiększenia liczby filarów pod przyszły most protetyczny, bądź pojedyncze korony protetyczne).
  • Wrodzone braki zawiązków zębów stałych.
  • Brak tolerancji protez konwencjonalnych lub brak ich stabilizacji.
  • Konieczność usunięcia pozostałego uzębienie w wyniku postępującej paradontozy.

Uzupełnienie braku jednego zęba

Jednym ze wskazań do zastosowania implantów jest odbudowa pojedynczych braków zębów. Tylko implanty dają poczucie całkowicie naturalnej, doskonale imitującej naturę odbudowy utraconych zębów. Dzięki implantom unikniemy niepotrzebnego szlifowania zębów sąsiadujących z luką, a także niepotrzebne będzie noszenie protez zębowych.

Uzupełnianie braku kilku zębów

W sytuacji, gdy brakuje Państwu kilku zębów możliwa jest zarówno odbudowa pojedynczymi implantami i koronami, jak i wykonanie mostów na implantach – to znaczy, że na przykład brak 3 zębów można uzupełnić porcelanowym mostem zamocowanym na 2 implantach.

Leczenie protetyczne bezzębia

W przypadku bezzębia możliwa jest stała odbudowa za pomocą przykręcanego mostu lub najbardziej zaawansowane rozwiązanie – rekonstrukcja ceramiczna wszystkich zębów na podbudowie frezowanej z tytanu lub tlenku cyrkonu. W takim przypadku konieczne jest wprowadzenie 4-6 implantów, aby uzyskać stabilne i trwałe mocowanie nadbudowy protetycznej.